בקשה לאישור נגד קרנות פנסיה בגין גביית דמי ביטוח שארים ממי שאין לו שארים

ביטוח שארים הוא ביטוח שרוכש עמית בקרן פנסיה על-מנת שאם ילך לעולמו בן זוגו וילדיו יקבלו קצבה מהקרן. חוזר שהוציא המפקח על הביטוח קובע שכל אדם המצטרף לקרן פנסיה מצורף אוטומטית למסלול ביטוח שארים. אולם מרבית המצטרפים לקרנות הפנסיה הם צעירים בשנות העשרים לחייהם, שאין להם שארים. משמעות הדבר היא שהמצטרפים לקרן משלמים עבור "ביטוח" מבלי לקבל ביטוח בתמורה (הדבר משול לאדם המשלם עבור ביטוח רכב מבלי שיש לו רכב). הקרנות יודעות שהעמיתים אינם מודעים לבעיה ולמרות כן, הן אינן עושות דבר על-מנת לגלות להם זאת. התוצאה: החיסכון הפנסיוני של מאות אלפי צעירים וצעירות נפגע קשות משום שהם משלמים במשך שנים דמי ביטוח על חשבון החיסכון. המשרד הגיש בקשה לאישור שבה מתבקש בית הדין לעבודה להורות לקרנות לנקוט פעולות אפקטיביות על-מנת להודיע למצטרפים לקרנות על כך שהם מצורפים למסלול ביטוח שארים, וכי יש להם אפשרות להימנע מתשלום מיותר זה. קרנות הפנסיה התנגדו לבקשה בטענה שהן נוהגות בהתאם להוראות חוזר הפנסיה ומעבר לכך לא מוטלת עליהן חובה לעשות דבר. בתקופה הקרובה צפוי בית הדין לעבודה להחליט אם לאפשר הגשתה של בקשה לאישור תובענה ייצוגית. לעיון בבקשת האישור לחצו כאן.

Call Now Button דילוג לתוכן