תובענה ייצוגית בגין הטעיית לקוחות בקשר למחיר שיחות טלפון לחו"ל

בתחילת שנות ה-2000 החלה תחרות עזה בין חברות על מתן שירותי שיחות טלפון לחו"ל (קודם לכן בזק לבדה נתנה שירות זה). אחת החברות שנתנו שירותי שיחות לחו"ל הייתה ברק 013. אולם הפרסום באתר החברה היה מטעה וניתן היה להסיק ממנו שעלות השיחות נמוכה בהרבה מהמחיר בפועל. בשנת 2005 הוגשה באמצעות ד"ר ולר בקשה לאישור תובענה ייצוגית. לאחר הגשת התובענה ועוד בטרם סיומה נחקק חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006. בעקבות חקיקת החוק הוחלו על הסדר פשרה בתובענה ייצוגית כללים שונים מאלה שהיו עד אז. לאחר שהושגה פשרה היא אושרה בהתאם להוראות החוק החדש (אז) והייתה זו הפשרה הראשונה אי פעם שאושרה בהתאם להוראות חוק תובענות ייצוגיות (לקריאת פסק הדין המאשר את הסכם הפשרה לחצו כאן)

Call Now Button דילוג לתוכן