בקשה נגד פרוטרום, מנהלה לשעבר ובעלי השליטה בה לשעבר

פרוטרום היא חברה ישראלית המייצרת תמציות טעם וריח. עם השנים – באמצעות רכישות של חברות רבות – היקף הפעילות של החברה עלה באופן משמעותי עד שבשנת 2018 החברה נרכשה בעסקת ענק על ידי חברה אמריקאית בשם IFI. אגב עסקת הרכישה ביקשה החברה לאשר תשלום בונוס למנהלה בסך של 20 מיליון דולר. תשלום כזה טעון אישור של האסיפה הכללית ברוב מיוחד (קולותיהם של בעלי המניות הנוגעים בדבר אינם נספרים). החברה הציגה בפני האסיפה הכללית מצג שלפיו תשלום הבונוס אינו על חשבון בעלי המניות. למרות כן, האסיפה לא אישרה את תשלום הבונוס. בהמשך לכך החליט הדירקטוריון, מכוח סעיף ספציפי בחוק החברות, להפוך את החלטת האסיפה הכללית ולאשר את תשלום הבונוס. בבקשה לאישור תובענה ייצוגית שהוגשה באמצעות המשרד נטען שתשלום הבונוס היה על חשבון בעלי המניות וכי הוצג להם מצג כוזב בקשר לכך; שהמשא ומתן עם IFI נוהל בניגוד עניינים על ידי מי שקיבל את הבונוס (מנכ"ל פרוטרום); שהאישור שניתן על ידי הדירקטוריון לתשלום הבונוס היה בלתי-חוקי ולכן יש לפצות את בעלי המניות שיכלו לקבל בעצמם את הבונוס. לעיון בבקשת האישור לחצו כאן. המשיבים לבקשה טרם הגישו תשובה.

Call Now Button דילוג לתוכן