תיק נגד חברות הביטוח בגין אי-תשלום הפרשי ריבית והצמדה לאחר עיקול

כאשר מבוטח זכאי לתשלום סכום כסף מחברת ביטוח עלול להיווצר מצב שבו אדם שהמבוטח חייב לו כספים יטיל עיקול על כספי הביטוח.

המשמעות של העיקול היא הקפאת התשלום עד לבירור המחלוקת בין אותו אדם שלישי לבין המבוטח.

כתוצאה מכך עלול להיווצר מצב שבו תגמולי הביטוח יוותרו בקופתה של חברת הביטוח במשך שנים רבות שבהן הכספים מעוקלים.

מתברר שחברות הביטוח לא נהגו לשלם הפרשי הצמדה וריבית בגין התקופה שבה הכספים המעוקלים נותרו בקופתן.

בשנת 2011 הוגשה באמצעות המשרד תובענה ייצוגית בעניין זה.

חברות הביטוח התנגדו נחרצות לכך שתוגש תובענה ייצוגית נגדן.

טענתן העיקרית הייתה שהן לא אשמות בכך שהכספים עוקלו ונותרו אצלן וכי הנושא צריך להיות מטופל על ידי ההוצאה לפועל.

בית המשפט דחה את טענות המבטחות ואישר הגשת תובענה ייצוגית (לקריאת החלטת האישור לחצו כאן) ולאחר מכן ניאותו המבטחות להתפשר ולשלם לציבור המבוטחים כ-13.5 מיליון ש"ח (לעיון בפסק הדין המאשר את הסכם הפשרה לחצו כאן).

Call Now Button דילוג לתוכן