תשלום חלקי – תגמולי ביטוח בביטוח חיים: תביעה נגד בנק לאומי ומגדל

כידוע, בעת שנוטלים משכנתא מהבנק על הלווים לבטח עצמם בביטוח חיים. לקוחות שנטלו הלוואה מבנק לאומי צורפו להסדר ביטוח חיים קבוצתי של מגדל חברה לביטוח.

כאשר סכום ההלוואה היה גבוה מסכום הביטוח נהגה מגדל לשלם תגמולי ביטוח חלקים (בהתאם ליחס שבין ההלוואה לבין סכום הביטוח).

אולם הנוהג הזה של מגדל היה מנוגד להוראות המפורשות והכתובות בהסכם ההלוואה, בטופס ההצטרפות ואף של הפוליסה.

על רקע זה הוגשה תובענה ייצוגית שבה נטען שהכיסוי הביטוחי המגיע לכל אחד מן הלווים במקרה של פטירה הוא בגובה סכום הביטוח או יתרת סכום ההלוואה בעת הפטירה, על פי הנמוך מבין השניים.

הבנק וחברת הביטוח העדיפו לסיים את ההליך בהסדר פשרה ובית המשפט נתן פסק דין המאשר אותה (לעיון בפסק הדין לחצו כאן).

Call Now Button דילוג לתוכן