הוספת טענות וראיות שלא נזכרו מלכתחילה בבקשה לאישור תובענה ייצוגית

Call Now Button דילוג לתוכן